Az emberi jogokkal és a környezettel kapcsolatos panasztételi eljárás

A német ellátási lánc átvilágításáról szóló törvény értelmében a vállalatok kötelesek olyan panaszeljárást létrehozni, amely lehetővé teszi a belső és külső személyek számára, hogy információkat jelentsenek. Compliance Esetbejelentő Rendszerünk lehetővé teszi, hogy az emberek jelenthessék az emberi jogi vagy környezeti kockázatokat vagy jogsértéseket a saját üzleti területükön és az ellátási láncban. Az információkat bizalmasan kezeljük; névtelen bejelentés is lehetséges. A panaszkezelési eljárásról bővebb információ az eljárási szabályzatban található.