ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – MEDIA MARKT WEBÁRUHÁZ

Hatályos: 2024. április 4. napjától


1. § Érvényesség

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényesek a Media Markt Magyarország Kft. (továbbiakban: „MMM”) által üzemeltetett www.mediamarkt.hu honlapon (továbbiakban: „Media Markt Webáruház“) elérhető és megvásárolható, valamint az MMM ügyfélszolgálatán (tel.: +36/1/358-6600) keresztül megrendelhető valamennyi árucikkre, illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra (továbbiakban összefoglalóan: Termék). A Media Markt Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Media Markt Webáruház honlapján elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.


Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Media Markt Webáruház (és adott esetben a Media Markt offline áruházak valamelyike) és a Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között elektronikusan jön létre.


Vásárló alatt értjük valamennyi természetes és jogi személyt, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyokat.


A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.


A Media Markt Webáruházban vendégként történő vásárlással, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.


Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.


Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.mediamarkt.hu nyitóoldalon és „pdf” kiterjesztésű file formátumban letölthető.


2.§ Szerződéses partner adatai

A Vásárló szerződéses partnere:


Cégadatok:


Cégnév: Media Markt Magyarország Kft.
Székhely és levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 144-150.
Cégjegyzékszám: 01-09-297359
Cégjegyzéket vezető törvényszék cégbírósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12172951-2-44
Statisztikai számjel: 23562459-8220-113-01
Cégjegyzésre jogosultak: Eva Posan ügyvezető igazgató, Szilágyi Gábor ügyvezető igazgató és dr. Szabó Attila más munkavállaló


Kereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartást vezető hatóság:

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály
Kereskedelmi nyilvántartási szám: XIII/12860/2017/B


A tárhely-szolgáltató adatai:


A tárhely-szolgáltató cégneve: Nexinto GmbH
A tárhely-szolgáltató székhelye: DE-20097 Hamburg, Nagelsweg 33.-35.
A tárhely szolgáltató elektronikus elérhetősége:[email protected]
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.nexinto.com
Adathálózati központ:Nexinto GmbH, Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Németország


MMM Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36/1/358-6600
Ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi időszakokban érhető el:
Hétfőtől szombatig: 8:00 - 21:00
Vasárnap: 8:00 - 20:00
December 24-én és 31-én: 8:00 - 14:00


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ünnepnapokon (január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.) az ügyfélszolgálat nem elérhető.


MMM és az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége: [email protected]


3.§ A Media Markt Webáruház használatával kapcsolatos megkötések

3.1. A Media Markt Webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az Adatvédelmi Szabályzatot elfogadó személy használhatja. Azaz a Media Markt Webáruház használata során a Vásárlónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a Media Markt Webáruház megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.


3.2. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Media Markt Webáruház szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Media Markt Webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.


3.3. Amennyiben a Vásárló a Media Markt Webáruház weboldalára belép és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette.


3.4. Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Media Markt Webáruház használatát és elhagyni azt.


4.§ Vásárlói kör meghatározása

4.1. A Media Markt Webáruházban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztónak minősülő Vásárlók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek kereskedelmi újra, illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. A Media Markt Webáruház ebből következően fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel.


4.2. A termékeket kizárólag háztartásban használatos mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi, úgy a Media Markt Webáruház fenntartja a jogot a Vásárlói ajánlat teljes vagy részleges visszautasítására. Jelen rendelkezés irányadó abban az esetben is, ha a megrendelt termék mennyisége meghaladja az adott termékre a Media Markt Webáruház által Vásárlóként meghatározott maximális darabszámot vagy a megrendelés árkedvezménnyel együtt járó promóciós kampány során történik. Erről Media Markt Webáruház a Vásárlót e-mail útján értesíti. Ilyen esetben a Media Markt Webáruház a Vásárló által már kifizetett, azonban a Webáruház által vissza nem igazolt megrendelések/Termékek eladási árát a Vásárló részére – elsősorban a vásárlói fizetéssel egyező módon - visszatéríti.


4.3. Media Markt Webáruház kifejezetten fenntartja a jogot a Vásárló Media Markt Webáruház használatából történő végleges vagy átmeneti kizárására és valamennyi, a Vásárlóhoz kapcsolható megrendelés törlésére, amennyiben a Vásárló a Media Markt Webáruház üzemeltetője által meghatározott ÁSZF, illetve egyéb, a termékoldalon feltüntetett értékesítési feltétel rosszhiszemű megkerülésével, kijátszásával adta le megrendelését. Ilyen visszaélésszerű magatartásnak minősül különösen, ha a Vásárló az adott Termék(ek)re vonatkozó mennyiségi korlátozásokat (jellemzően 1 darab Termék / Vásárló és/vagy háztartás) úgy igyekszik kijátszani, hogy

 • a maximált értékesítési korlátozással érintett Termékre saját adatainak/profiljának felhasználásával több, egymástól függetlenül megrendelést ad le; és/vagy
 • a maximált értékesítési korlátozással érintett Termékre hamis vagy hamisított vásárlói adatok/profil felhasználásával több, egymástól függetlenül megrendelést ad le; és/vagy
 • bármilyen más módon az értékesítési korlátozást kijátssza vagy annak kijátszására törekszik.


5.§ Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

A Media Markt Webáruház hivatkozással a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:82-6:85§ ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a www.mediamarkt.hu szolgáltatásait igénybe vevőknek:


5.1. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba” vagy „Kosárba teszem!” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. MMM nyomatékosan felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a termék(ek) kosárba helyezése nem eredményezi a termék „lefoglalását”, illetőleg nem jelenti a Vásárló részéről sem a vételi szándék kinyilvánítását, sem a megrendelés véglegesítését. Ebből következően előfordulhat, hogy a kosárba helyezett termék bizonyos idő elteltével kikerül a Vásárló kosarából mivel azt egy másik Vásárló megvásárolta.Ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Tovább a pénztárhoz” feliratú gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Tovább” gombra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a következő oldalon választhat, illetve módosíthatja a számlázási adatokat és választhat az átvételi lehetőségek közül (kiszállítás vagy áruházi átvétel). Kiszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást. A „Mentés” gombra kattintva lehet jóváhagyni a megadott beállításokat.A szállítási adatok megadását követően a Vásárló egy jelölőnégyzetbe helyezetett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatunkat. Szintén ezen az oldalon kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot, az alapértelmezés a legutóbbi vásárlás alkalmával használt fizetési mód. Ezen oldalon megjelenik a vásárlási adatok összegzése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Vásárlás” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a MMM részére.A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: az oldalon a megrendelési folyamat alatt végig láthatóak a (1.) „Személyes adatok”, (2) „Átvételi lehetőségek”, (3.) „Fizetési mód” beállítások, amik rendre módosíthatóak az egyes modulok alján lévő (1.) „Cím szerkesztése”, (2.) „Szállítási mód változtatása”, (3.) „Fizetési mód változtatása” feliratokra kattintva. A „Rendelés jóváhagyása” pontban terméket törölhet a kosárból a kuka ikonra kattintva vagy módosíthatja a rendelni kívánt termék(ek) mennyiségét a „Mennyiség” oszlopban.Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Vásárlás" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Media Markt Webáruház a Vásárló ajánlatát elfogadta (további részletek: ÁSZF 6.§).


A Vásárló megrendelése véglegesítésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatjuk a rendelésszámról, a rendelés összértékéről, az egyes termékek várható szállítási idejéről és arról hogy megrendelésének visszaigazolását és banki adatainkat e-mailben küldjük el számára. A rendelés visszaigazolás egy másolatát azonnal ki is nyomtathatja vagy elmentheti PDF formátumban.


5.2. A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények

Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a Vásárlóval közli, vagy azt a Vásárló számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a Vásárló számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a Vásárló szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a Vásárló figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a Vásárlót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a Vásárló kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.


A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a Vásárló a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Az MMM a Media Markt Webáruházban történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Vásárlás” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenteni többek között, tudomásul vette, hogy a „Vásárlás” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezetett termék/szolgáltatás/digitális tartalom stb. megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.


A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a Vásárló szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.


A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a Vásárlónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a Vásárlónak megadta; és a Vásárló a 45/2014. (II.26) Korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett.


5.3. A szerződés írásbelisége, iktatása

A Media Markt Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az MMM azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.


5.4. Az ügyintézés, szerződés nyelve

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.


5.5. Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás

Az MMM, illetve a Media Markt Webáruház nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.


5.6. Termékinformációk

A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői; műszaki / technikai paraméterek stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.


A Media Markt Webáruházban megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Media Markt Webáruház adatbázisa frissítve lett. MMM mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő) termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak.


5.7. Adatbeviteli hibák

Az MMM az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.


A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés MMM részére való elküldéséig a Media Markt Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 5.1. pontja tartalmazza.


5.8. Árfeltüntetés

A Media Markt Webáruház által megvételre kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).


A Media Markt Webáruház az vételárat érintően az alábbi definíciókat alkalmazza:


Eladási ár: a Media Markt Webáruházban eladásra kínált Termék tényleges eladási ára (vételár), amely tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA) és további kötelező terheket. Az MMM szabadon és függetlenül határozza meg eladási árait. Az eladási ár elsősorban az adott termék termékoldalán kerül feltüntetésre, melyet az alábbi ábrán szemléltetünk.


eladási ár


Egységár: a Termék fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékegységére vonatkozó ár (jellemzően Ft/db, Ft/kg, Ft/l). Ábrával szemléltetve:


egységár


Online ár: Az adott Termék eladási ára eltérhet attól függően, hogy azt az MMM a Media Markt Webáruházban, vagy az MMM által üzemeltetett fizikai üzletben kínálja megvételre. Az Online ár a Termék Media Markt Webáruházban történő vásárlás esetén érvényes eladási ára, azt MMM a termékoldalon az 1. ábrán látható jelöléssel látja el. A jelölésre kattintva az alábbi tájékoztató szövegablak nyílik le:


online ár


Korábbi ár: A Korábbi árat az MMM árcsökkentés bejelentése esetén az eladásra kínált Termék termékoldalán áthúzással jelöli. A korábbi ár az árcsökkentés alkalmazását közvetlenül megelőző, 30 napnál nem rövidebb idő alatt az MMM által a Media Markt Webáruházban eladásra kínált termékek vonatkozásában alkalmazott legalacsonyabb eladási árat jelenti. Ha a Termék 30 napnál rövidebb ideje van forgalomban a Media Markt Webáruházban a korábbi ár az MMM által a Termékre egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző 15 nap. Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti eladási ár. A Korábbi Ár nem kerül megjelenítésre az általános mennyiségi / értékalapú kedvezmények és egyéb, nem az árhoz kapcsolódó marketing stratégiák esetén (pl. vásárlás mellé ajándék, ingyenes szállítás, három kettő áráért, egyet fizet kettőt kap akciók).


Gyártó/Beszállító által legutóbb ajánlott kiskereskedelmi eladási ár (rövidítése: AKÁ): jelenti az MMM által eladásra kínált Termék vonatkozásában a gyártó/beszállító által legutóbb ajánlott kiskereskedelmi eladási árat (referenciaár), amennyiben az elérhető. Az ajánlott fogyasztói ár kizárólag a gyártó/beszállító nem kötelező ajánlása. A Media Markt Webáruház a gyártó/beszállító által ajánlott referenciaárat AKÁ megjelöléssel áthúzás nélkül jeleníti meg, alatta vagy más, jól látható helyen eladási ár, továbbá az MMM egyedi döntésétől függően a két érték közötti különbözet (százalékban és/vagy értékben kifejezve) látható. Az esetlegesen feltüntetett különbözet megjelenítése arra szolgál, hogy segítse a Vásárlókat az árak közötti tájékozódásban. Az AKÁ feltüntetését az alábbi ábra szemlélteti:


AKÁ


A jelölésre kattintva az alábbi tájékoztató szövegablak nyílik le:


AKÁ2


A termék vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez utóbbiakról MMM külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.


A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz árcsökkentés alkalmazása esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák, kivéve kupon akcióban szereplő termékeket.


MMM a Media Markt Webáruházból megrendelhető termékek/szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja.


Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.


Áfa visszatérítés: MMM az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza.


A Media Markt Webáruház szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.


5.9. Hibás/téves árfeltüntetés

Amennyiben MMM minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Media Markt Webáruházban, akkor MMM nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.


Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:


 • nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
 • esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
 • egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár

MMM az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.


6.§ Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

6.1. A Vásárló a “Fizetés most” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének MMM -hez való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.


6.2. A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi az MMM és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az MMM késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Media Markt Webáruházhoz a megrendelés megérkezett. Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.


A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását.


6.3. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Media Markt Webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza.


6.4. A Vásárló a Media Markt Webáruház honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi Szabályzatban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.


6.5. Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Media Markt Webáruház ügyfélszolgálatához (lásd jelen ÁSZF 2.§-át), ahol készséggel állunk rendelkezésére.


6.6. A Media Markt Webáruházban vásárolt termékek kereskedelmi tovább-értékesítése nem megengedett.


7.§ Termék rendelkezésre állása

7.1. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Media Markt Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.


7.2. A 7.1. bekezdés hatálya az értelemszerűen szükséges változtatásokkal fennmarad arra az esetre, ha a megrendelt termék a rendelés feladása után, de még az árucikk szállítása előtt “18 éven felülieknek” besorolást kap, mivel életkor-ellenőrzés a rendelés feladását követően technikai okokból nem lehetséges.


7.3. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Media Markt Webáruházhoz vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Media Markt Webáruházat semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.


8.§ Termék átvétele és szállítása

8.1. Amennyiben a rendelést helyszíni átvétel céljából egy, a Vásárló által kiválasztott Media Markt üzletbe szállítják, a Vásárló értesítést kap arról, mikor tudja a helyszínen átvenni a rendelését. A Vásárló köteles a rendelést az értesítés kézhezvételétől számított 7 napon belül átvenni. A rendelés átvételéhez a Vásárlónak be kell mutatnia a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést, valamint valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott, érvényes fényképes azonosító okmányt (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány). Amennyiben a Vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 7 napon belül, a Media Markt Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a Vásárló az esetlegesen kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap - eltérő megállapodás hiányában - az eredeti fizetés formájában (azaz jóváírás a hitelkártyára vagy ajándékkártyára, számlára visszautalás, illetve készpénz visszafizetés).


8.2. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe. Háztartási nagygép (mosógép, szárítógép, mosogatógép, tűzhely, fagyasztószekrény, fagyasztóláda, hűtőszekrény) vásárlásakor házhoz szállítás megrendelése esetén a Vásárló a szerződés létrejöttétől számított maximum 2 hétig terjedő időtartamban adhatja meg a kiszállítási időpontot. A szerződés akkor jön létre, amikor a Media Markt Webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza. (vásárlást követő 2. email / lásd jelen ÁSZF 6.3. pontját)


8.3. Amennyiben Vásárló a szerződéskötéstől számított 2 hetes időtartamon túli kiszállítási időtartamot kívánna meghatározni, a Media Markt Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a Vásárló az esetlegesen kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap - eltérő megállapodás hiányában - az eredeti fizetés formájában (azaz jóváírás a hitelkártyára vagy ajándékkártyára, számlára visszautalás, illetve készpénz visszafizetés).


8.4. Háztartási nagygép házhozszállítása esetén a Media Markt Webáruháznak lehetősége van a küldemény felvételét, szállítását, vagy kézi erővel történő mozgatását megtagadni, amennyiben azt a körülmények vagy a helyszín nem teszi lehetővé, illetve az munka- és vagyonbiztonsági kockázattal jár. Ilyen esetnek minősül többek között:


 • Ha a rendeltetési hely (ahova a termék lerakását a címzett kéri) és a szállító járművel megközelíthető legközelebbi parkoló között több, mint 30 méter távolság van.
 • Az ingatlan megközelítése a küldemény kézi mozgatásával az útviszonyok miatt nem lehetséges, vagy munka, illetve vagyonvédelmi okok miatt kockázatos.
 • Lépcsőn történő szállítás esetén a lépcső bármilyen okból balesetveszélyes (pl. nincs korlát, a lépő felület, lépő magasság eltér a szabványostól; lépcső felülete csúszós stb…), illetve amennyiben a lépcső adottságainál fogva (szűk; a küldeménnyel nem lehet elfordulni; az elforduláshoz a küldeményt derékmagasság fölé kellene emelni stb…) alkalmatlan a biztonságos szállításra.
 • Lakótéren belüli mozgatás esetén a rendeltetési hely megközelítése bármilyen okból balesetveszélyes és vagyonvédelmi okok miatt kockázatos.
 • Küldemény csomagolt állapotban ajtónyíláson nem fér be, vagy a lakótéren belül nem mozgatható.

Amennyiben ezen körülmények a kiszállítási címen állnak fenn, akkor a kiszállítás teljesítettnek minősül akkor is, ha a fent részletezettek, vagy egyéb akadályozó körülmények okán a küldeményt a szállítók nem juttatják el a megbízáskor megadott címen lévő kiszállítási címre, illetve rendeltetési helyre.


8.5. Wolt Expressz házhozszállítás


Házhozszállító partner


Wolt Delivery Magyarország Kft. (székhely: 1085 Budapest, Salétrom utca 4; cégjegyzékszám: 01-09- 390993). A házhozszállító partner a szállítás teljesítéséhez vásárlói adatokat dolgoz fel. Az adatfeldolgozásról részletesen olvashat az MMM https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/adatvedelem.html oldalon elérhető Adatvédelmi Szabályzatának 11. és 23.2. pontjában.


MMM vállalása


Vásárlóinknak lehetősége van arra, hogy a jelen pontban meghatározott feltételek fennállása esetén igénybe vegyék a kettő órán belüli házhozszállítási szolgáltatásunkat. Ennek keretében a MMM azt vállalja, hogy a Media Markt Webáruházban leadott rendelésben szereplő terméket annak a MMM rendszerébe történő megérkezését igazoló, automatikus válasz e-mail kiküldését követően kettő órán belül házhoz szállítja a rendeléskor megadott címre.


Felhívjuk a szíves figyelmet arra, hogy a szolgáltatás korlátozottan érhető el a házhozszállítást végző, adott Media Markt üzlet által lefedett kiszállítási hatókör és logisztikai kapacitása, valamint a kosárban szereplő termék(ek) nagysága, tömege és készleten való elérhetősége függvényében.


A szolgáltatás igénybevételét kizáró körülmények:


 • a szolgáltatás a 50 kg-ot meghaladó össztömegű rendelések esetében nem vehető igénybe;
 • a jelen pontban szabályozott házhozszállítással érintett megrendelés nem tartalmazhat kiegészítő szolgáltatásokat, így különösen beüzemelési szolgáltatást, Read2Go szolgáltatásokat vagy fólia felhelyezést;
 • „A szállítási cím eltér a számlázási címtől” opció használata esetén a Wolt-Drive házhozszállítás nem elérhető;
 • a szállítási és számlázási cím kívül esik az adott Media Markt üzlet által lefedett kiszállítási hatókörön;
 • a kosárban szereplő termék „nem elérhető”, „előrendelhető” státuszban van;
 • a rendelés leadása az adott Media Markt üzlet nyitvatartási idején kívül, illetőleg az adott napi nyitvatartási idő vége előtt kevesebb mint 2 órával történik.
 • olyan az MMM-től és a házhozszállító partnertől független külső körülmény (vis maior) áll fenn (pl. természeti katasztrófa, időjárási nehézség, sztrájk, tűz, robbanás, járvány okozta korlátozások stb.), amely a szolgáltatás nyújtását átmenetileg, akár helyileg, akár valamennyi MMM áruház területére nézve kizárja vagy jelentősen korlátozza.

A szolgáltatás elérhetősége:


 • a szállítási cím beállításánál „A szállítási cím megegyezik a számlázási címmel” opció került kiválasztásra;
 • a szállítási mód azoknál a termékeknél érhető el a Vásárló számára, amelyeknél azonnali áruházi átvételre is lehetősége van (a „vegye át azonnal” jelzés látható);
 • a szállítási mód a Media Markt üzletek nyitva tartásához és a csomagok összekészítéséhez szükséges időhöz igazodva, hétfőtől szombatig 10:00 és 18:00 óra között, vasárnap 10:00 és 16:00 óra között érhető el.

Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, és a szolgáltatás igénybevételét kizáró körülmények sem állnak fenn, a rendelés során, a rendelés véglegesítésénél, a kiszállítási opcióknál jelenik meg a Vásárló számára a szolgáltatás és annak díja.


Fizetési feltételek


A Vásárló a szolgáltatás igénybevételéhez mind a szolgáltatás díját, mind pedig a szolgáltatással érintett termék(ek) ellenértékét előre fizetéssel köteles teljesíteni. A szállítási opció kiválasztása esetén lehetséges fizetési módok: bankkártya, Media Markt ajándékkártya.


Házhozszállítás folyamata:


A címzett, illetve az egyéb jogosult átvevő a küldemények átvételét fuvarlevél, futárlista, illetve egyéb elismervény, bizonylat aláírásával igazolja.


A küldemény átvételének megtagadása:


A küldemény átvétele megtagadásának minősül a Címzett vagy az igazolt meghatalmazott azonnali átvételtől elzárkózó egyértelmű nyilatkozata, ideértve azt az esetet is, amikor a Címzett vagy az igazolt meghatalmazott elzárkózik az átvételi jogosultság vagy a személyazonosság igazolásától. Az átvétel megtagadása esetén a futár az átvétel megtagadásának tényét – mint kézbesíthetetlenségi okot – a kézbesítési okiraton, valamint a küldeményen vagy a kísérőokiraton feltünteti és vevőértesítőt hagy hátra a kézbesítési címen.


A küldemény kézbesíthetetlensége:


Kézbesíthetetlennek minősül a küldemény, amelyet az MMM-on kívülálló okból a Címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) nem lehet kézbesíteni.


Házhozszállítási szolgáltatás esetén kézbesíthetetlen a küldemény, ha


 • a) a küldemény címzése vagy címe nem megfelelő, vagy a cím nem létező, vagy a címhely azonosításra nem alkalmas vagy nem egyértelmű (jelzése: „cím nem azonosítható”),
 • b) a Címzett a címen nem egyértelműen azonosítható vagy nem ismert (jelzése: „címzett ismeretlen”),
 • c) a Címzett elköltözött (jelzés: „elköltözött”),
 • d) a Címzett a küldemény átvételét megtagadta, illetve a küldeményt nem fogadta el (jelzése: „átvételt megtagadta”),
 • e) a kézbesítés vagy a vevőértesítő hátrahagyása bármely okból nem lehetséges (jelzése: „kézbesítés akadályozott”)

A kézbesíthetetlenség okát a futár a kézbesítési okiraton, valamint a küldeményen vagy a kísérőokiraton a megfelelő jelzéssel feltünteti.


MMM elállási joga:


MMM a kiszállítást egy alkalommal kísérli meg. A kézbesítés meghiúsulása esetén MMM jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni és a házhozszállítási díjat megtartani. MMM a Vásárló által a kézbesíthetetlen termék vonatkozásában megfizetett vételárat – a Wolt Expressz szolgáltatás díjának kivételével – az elállástól számított 14 napon belül a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszautalja.


MMM kizárja felelősségét a Wolt Express házhozszállítás teljesítésében bekövetkező bármely olyan késedelemért vagy mulasztásért, a szolgáltatás hatékonyságának csökkenéséért vagy szüneteléséért, amely az MMM vagy a házhozszállító partner irányítási körén kívül eső, külső okból következik be, így különösen, de nem kizárólagosan, a kézbesítési szolgáltatást nyújtó futárpartnerek elérhetetlenségét, műszaki problémákat, karbantartási munkálatokat, természeti katasztrófákat, szélsőséges időjárási körülményeket, sztrájkokat, járvány miatti korlátozásokat és egyéb, a vis maior körébe tartozó, a Wolt Express házhozszállítás szolgáltatás minőségét negatívan befolyásoló körülményeket.


MMM fenntartja a jogot a Wolt Express házhozszállítás szolgáltatás ideiglenes szüneteltetésére a vis maior körülményekre tekintettel, azok elhárultáig, illetőleg az elvégzendő esetleges technikai fejlesztések vagy javításokra tekintettel, amely körülményekről azok felmerülését követően az MMM az elérhető legrövidebb időn belül tájékoztatja vásárlóit.


A szállítással kapcsolatos további részletes tájékoztatás a http://www.mediamarkt.hu/hu/shop/informaciok.html oldalon a „Szállítás, egyéb átvételi módok” fejezetcím alatt érhető el.


9.§ Korhatáros besorolású árucikkek / Szexuális termékek

A Media Markt Webáruház többek között szexuális termékeket (pl. erotikus fehérnemű, intim higiénia, szexuális segédeszközök, krémek, szexuális társasjátékok stb.) is forgalmaz. A vonatkozó jogszabályi előírás értelmében szexuális terméknek minősül minden olyan birtokba vehető forgalomképes dolog, amelynek elsődleges célja a szexuális ingerkeltés, különösen amely nemi aktust vagy egyéb szexuális cselekményt nyíltan ábrázol, illetve emberi testet, testrészt szexuális ingerkeltésre alkalmas módon vagy szexuális ingerkeltés céljából ábrázol, ideértve a - rendeltetése szerint - szexuális ingerkeltésre szolgáló, nemi aktus vagy egyéb szexuális cselekmény során alkalmazható eszközt is, a fogamzásgátlás céljából alkalmazható eszköz kivételével.


A Media Markt Webáruház szexuális terméket kizárólag 18. életévüket betöltött, nagykorú Vásárló részére értékesít. Tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek a Media Markt Webáruház szexuális termékekre vonatkozó termékkörét nem tekinthetik meg, azok vonatkozásában vételi ajánlatot nem tehetnek. A szexuális termékeket tartalmazó webáruházi aloldalra történő belépés előtt a Vásárlónak minden esetben nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy elmúlt-e már 18 éves.


A Vásárlónak a szexuális termékre vonatkozó, fizetési kötelezettséggel járó vételi ajánlata megtétele előtt a személyes adatok megadása során kötelezően meg kell adnia a pontos születési dátumát (év/hónap/nap formátumban). A valós személyes adatok (így különösen az életkorra vonatkozó adat) megadásáért a felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. A Media Markt Webáruház az életkor megjelölését, illetve a születési adatok helyességét nem tudja ellenőrizni, az ebből származó hibákért a felelősségét a legteljesebb mértékben kizárja.


A termékleírásban 18 éven felülieknek korhatáros besorolást kapott terméket kizárólag az termék megrendelője veheti át személyesen valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott, érvényes fényképes azonosító okmány (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány) felmutatásával akár a termék Media Markt üzletben történő átvétele, akár kiszállítás esetében. Ilyen árucikk nem adható át meghatalmazott személynek, de nem is szállíttatható ki csomagátvevő pontra sem.


MMM felhívja a Tisztelt Vásárlók figyelmét a szexuális termékekre vonatkozó speciális elállási szabályokra, illetve korlátozásokra (ÁSZF 12.§ 12.3. alpont). Szexuális terméket a Media Markt Webáruház figyelemmel a vonatkozó jogszabályi és fogyasztóvédelmi előírásokra elállás keretében kizárólag bontatlan, tiszta, eredeti gyári csomagolásban vesz vissza.


10.§ Fizetés, számlakiállítás, online áruhitel

10.1. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül.
A Vásárló az MMM által biztosított fizetési módokról a https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/info.html#webaruhazfizetes oldalon „Fizetési lehetőségek” fejezetcím alatt tájékozódhat.


10.2. Hitelkártyával történő fizetés kezelője az OTP Mobil Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.; Cg. 01-09-174466; adószám: 24386106-2-44) A kezelőcég aktuális általános felhasználási feltételei a következő linken érhető el: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/


10.3. Azonnali banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az UniCredit Bank Hungary Zrt., székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., cégjegyzékszám: 01-10-041348.


10.4. A fizetés során beírt adatokat a Media Markt Webáruház nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.


10.5. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli.


10.6. MMM tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a Media Markt Webáruházban történt termékértékesítés során a Vásárló jogosult eldönteni, hogy az elérhető fizetési módok – köztük az előre fizetést is - közül melyiket választja. Az Áfatörvény alkalmazásában nem minősül előlegfizetésnek, ha az ellenértéket megfizetni köteles fél saját döntése alapján előbb fizet, mint a 10.7. pontban részletezett teljesítési időpont.


10.7. MMM felhívja a Vásárlók figyelmét arra is, hogy a Media Markt Webáruházban történt termékértékesítés esetén a teljesítési időpont az a nap, amikor az árut az MMM a kiszállítást végző logisztikai partnernek átadja. Azaz az átadás napja kerül az Áfatörvény szerinti, számviteli bizonylaton feltüntetésre mint a teljesítés időpontja.


10.8. Vásárló köteles a rendelés leadásakor fokozottan ügyelni a helyes vevő adatok megadására. Az elektronikusan megküldött számlán szereplő adatokat a Vásárló köteles az átvételt követően az elvárható legrövidebb időn belül ellenőrizni. MMM nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a számla vevő adatainak utólagos módosítására – a nyilvánvaló név- és címelírási hibát (pl. betűhiány, helyesírási hiba) ide nem értve - a számla kiállítását követően nincs lehetőség.


A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az MMM az ügylet vonatkozásában elektronikus számlát bocsát ki és kötelezettséget vállal a kiállított elektronikus számla befogadására. Az MMM a kiállított elektronikus számlát külön (automatikus visszaigazolást és az ajánlat elfogadását követő harmadik) email üzenet mellékleteként küldi.


MMM kizárólag magyar forintban (Ft) állítja ki a számviteli bizonylatot.


Az elektronikus számlát a Számlaközpont Zrt. minősített szolgáltató készíti el az MMM megbízásából. A számlakészítés során átadott adatokat a Számlaközpont Zrt. harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerül.

Az MMM által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.


Az MMM által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.


10.9. Online áruhitel


Az MMM által meghatározott termékek ellenértékét a fogyasztónak minősülő Vásárló online áruhitel szolgáltatás (továbbiakban: Online áruhitel) igénybevételével is kiegyenlítheti. Az Online áruhitel kezes és ingatlan fedezet nélkül fogyasztók részére, kizárólag áru megvásárlására nyújtott, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény szerinti hitel.


Az Az MMM pénzügyi partnere az MBH Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., cégjegyzékszám: 01-10-040952, adószám: 10011922-4-44, továbbiakban: Bank). MMM a Bank függő ügynöke.


MMM nyomatékosan felhívja a Vásárlók figyelmét arra, hogy


 • az Online áruhitel igénylés és az ahhoz kapcsolódó hitelszerződés-kötés a Bank által üzemeltetett weboldalan (netbank) keresztül történik;
 • az MMM-t semmilyen felelősség nem terheli a Bank weboldalának működésével, sem annak esetleges hibájával kapcsolatban;
 • az Online áruhitel odaítélése minden esetben a finanszírozó Bank által elvégzett hitelbírálat függvénye;
 • a webáruházban közzétett banki hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64.§-a szerinti ajánlatnak;
 • az Online áruhitel kondíciói, igénylési feltételei tekintetében a finanszírozó Bank mindenkori hirdetményei az irányadóak.

A részletes feltételekről, költségekről és a pontos THM-ről érdeklődjön awww.mkh.hu oldalon vagy a 06-80-350-350-es telefonszámon!


Az Online áruhitel igénybevételének részletes feltételei az alábbi linken tekinthetőek meg:


https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/webaruhazi-hitel.html


Az Online áruhitel igénylése kapcsán az MMM az alábbi általános tájékoztatást adja:


1. Amennyiben a Vásárló az „MBH online áruhitel" fizetési módot választva elhagyja a webáruház felületét és ettől számított legfeljebb 30 (harminc) percen belül nem kezdi meg a Bank weboldalán a hiteligénylést, úgy a Vásárló kosarába helyezett termék(ek) törlésre kerül(nek). Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy ebben az esetben újra kell kezdenie a vásárlási folyamatot (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a termék kosárba helyezését is). MMM-t nem vállal felelősséget azért, ha a termék eladási ára időközben megváltozik és/vagy a termék elfogy.


2. Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a hiteligénylés során a Bank által kért feladatokat/lépéseket nem végzi el a megadott határidőn belül, úgy MMM a Bank visszajelzése után törli a megrendelést és azt a Vásárlónak meg kell ismételnie, feltéve, hogy vásárlási igénye továbbra is fennáll. Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen esetben a megvásárolni kívánt termék az újabb megrendelés rögzítése előtt elfogyhat. MMM és a Bank a jogszabályok által megengedett mértékben felelősségét kizárja minden, ebből eredő esetleges Vásárlói kárigény vonatkozásában.3. MMM akkor tekinti sikeresnek az Online áruhitel igénybevételével teljesített fizetést, amennyiben a Vásárló a Bank jóváhagyása után a hitelszerződést elektronikusan aláírta és az MMM megkapta a Banktól az erről szóló elektronikus visszaigazolást. MMM ezt követően intézkedik a termék Vásárló részére történő birtokba adása iránt.4. Egyebekben az Online áruhitellel érintett termékvásárlásra a jelen ÁSZF-ben írt rendelkezések megfelelően irányadóak.


5. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló meghatározott termékek ellenértékét online áruhitel szolgáltatás igénybevételével kívánja kiegyenlíteni, a fizetési mód kiválasztása során egyúttal hozzájárulás megadása szükséges ahhoz, az MMM a Vásárló személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) a Bank részére átadja azzal a céllal, hogy a Bank az online áruhitel igénylésessel kapcsolatban telefonon vagy e-mailben megkeresse. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás a Bank Adatkezelési tájékoztatójában olvasható, mely a hozzájárulás megadása során a megfelelő linkre kattintással elérhető.


6. Outlet termék vásárlása esetén 10.9 pontban kifejtett online áruhitel fizetési mód nem választható.


11.§ Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termék a MMM /Media Markt Webáruház tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.


12.§ Fogyasztónak minősülő Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga

12.1. Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében a Media Markt Webáruházban vásárolt termékek tekintetében.


A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.


12.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén


1. a terméknek,


2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,


3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,


4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.


12.3. A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog


 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes és játékkonzol szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, így különösen, de nem kizárólagosan:
  • lázmérő, inhalátor, alkoholszonda, vércukor és/vagy koleszterin mérő, hallókészülék, izom- és idegstimuláló (TENS) készülék, tetűfésű, mikrodermabráziós készülék, ízület melegítő/rögzítő, ágymelegítő, melegítőpárna, lábmelegítő, lábfürdő, szájmaszk,
  • arcszauna, bőrradírozó, arctisztító kefe, gyantázó készülék, gyantapatron (kivéve a bontott csomagolású, de nem használt patroncsomagot), bőrápoló szer, krém, fogkefe, fogkefe fej, szájzuhany, szájcenter, manikűr/pedikűr készülékek és tartozékaik, cumi és cumisüveg, szemtakaró, fürdő, mosdó, mosó és mosogató szivacs/pamacs, körömkefe, WC kefe, WC pumpa, fürdőszobai csúszásgátló, zuhanyfüggöny,
  • hajvágó, szakállformázó, testszőrzet nyíró, fül- és orrszőrnyíró, borotva, villanyborotva, epilátor, borotvához szita, borotvafej, trimmer; villanófényes szőrtelenítő (IPL),
  • aktivitásmérő és okosóra (kivéve a tisztításra, fertőtlenítésre alkalmas szíjjal [pl. szilikon] szerelt aktivitásmérőt és okosórát), hajformázók (hajvasaló, hajsimító, göndörítő, kreppelő, hajsütővas, kúpvas, meleglevegős hajformázó készülékek)
  • fülhallgató, fejhallgató, headset, gamer headset, VR headset,
  • vibrátor; masszírozó és segédeszközeik; felnőtt játék kiegészítő, óvszer és síkosító menstruációs kehely;
 • az alább felsorolt, zárt csomagolású termékek tekintetében, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után azért nem küldhetőek vissza, mert a bontott csomagolású termék használatlan állapota szemrevételezéssel nem állapítható meg:
  • párna, matrac, matracvédő, fedőmatrac, paplan, pléd, ágyneműhuzat, lepedő, ágy-, fotel- és kanapétakaró.

12.4. A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.


12.5. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az MMM részére az elállásra nyitva álló időszak alatt. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében található.


12.6. A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 12. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a MMM részére.


Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő közlés esetén az e-mail illetve a fax megérkezésének időpontját veszi figyelembe az MMM a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.


A fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint az MMM részére.


12.7. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni az MMM részére az alábbi címre visszaküldeni.


Visszaküldési postacím:


Media Markt Magyarország Kft.
1239 Budapest
Európa utca 9-11. BILK és J/1 épület


A termék MMM részére történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli. Az MMM -nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.


12.8. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül az MMM visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve


 • a termék MMM részére történő visszaküldéséért fizetett költséget,
 • azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló az MMM által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, valamint
 • a Vásárló nem magyarországi banknál vezetett bankszámlájára történő vételár visszautalással felmerülő tranzakciós stb. költséget vagy banki készpénzbefizetés költségét.

Az MMM jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az MMM a korábbi időpontot veszi figyelembe. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.


12.9. Amennyiben az MMM ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül a Media Markt Webáruház megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.


12.10. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget az MMM az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.


12.11. A digitális értékesítés keretében megvételre felajánlott tartalmak vonatkozásában megkötött adásvételi szerződéstől való elállásra speciális elállási szabályok vonatkoznak. Ezen szabályokat a „15.§ Digitális értékesítés” címet viselő fejezet ismerteti.


12.12. Fizikai játék szoftver vásárlása esetén, azaz olyan esetben, amikor a Vásárló nem a 15.§ pontban foglalt módon, digitális formában vásárol egy játék szoftvert, így annak doboza a benne lévő letöltő kóddal vagy lemezzel együtt postai úton kiküldésre kerül, az elállásra szintén speciális szabályok vonatkoznak. Ezen szabályokat a „16.§ Fizikai játék szoftver vásárlása” címet viselő fejezet ismerteti.


13.§ Fogyasztónak minősülő Vásárló javára, az MMM által önként biztosított elállási jog

13.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségeken túl a Media Markt Webáruház az online vásárlástól számított 15. és 60. nap között a fogyasztónak minősülő Vásárló számra elállási jogot biztosít az alábbi feltételekkel: a jogszabályi kötelezettséget (10.§ (2) bekezdése szerinti elállási jog) meghaladó időtartam alatt gyakorolt elállás esetén a fogyasztónak vissza kell juttatnia a terméket sértetlen, hibátlan állapotban összes tartozékával és eredeti csomagolásával együtt, továbbá a vásárlást igazoló eredeti számlát az MMM részére. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállhat a szerződéstől az ügyfélszolgálati email címünkön, ([email protected]), vagy személyesen bármelyik Media Markt áruházban a 15. és 60. nap között anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy az áru - ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut - visszaküldésével. A jelen § szerinti elállási jog a fogyasztókat kizárólag a Media Markt Webáruházban történt vásárlások esetén illeti meg, az az MMM magyarországi áruházaiban történt vásárlásokra nem érvényes (áruházi átvételes online vásárlásra az előbbi korlátozás nem vonatkozik).

13.2. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a (i) termék átvételének napjától számított 60 napon belül, (ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 60 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átvette, (iii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított 60 napon belül gyakorolhatja.


13.3. A szerződéstől elállás esetén, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni az MMM -nek vagy az MMM által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli. MMM a termék árát az eredeti vásárláskor alkalmazott fizetési móddal megegyezően fizeti vissza (pl. bankkártyával történő fizetés esetén az összeg a bankkártyához tartozó számlára kerül vissza). A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-ában meghatározott kivételek esetén.

13.4. A 60 napos visszavételi akció keretében visszavett termékeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:


1. sértetlen


2. hibátlan


3. ép


4. karcolásmentes


5. elszíneződéstől mentes


6. szagmentes


7. tiszta, szennyeződéstől mentes


8. eredeti csomagolással kell rendelkeznie (nem szakadt, nem ázott csomagolás, normál felbontással járó sérülés elfogadott)


9. összes eredeti tartozékával kell rendelkezzen (ami szintén ép,hibátlan, tiszta, karcolásmentes, szagmentes, elszíneződéstől mentes kell legyen)


13.5. A fogyasztónak minősülő Vásárló a 60 napos elállási jogával nem élhet különösen az alábbi esetekben:


 • a fent felsoroltak közül bármelyik kitételnek nem felel meg a termék
 • a 12.3. pontban felsorolt higiéniás termékek esetében
 • nem a gyárilag telepített operációs rendszer található a terméken
 • a termékhez járó, termékre telepített szoftver aktiválása után kóddal védhető termékek esetén a kód nincs kiiktatva (pl. belépési kód, zárolási kód stb.)
 • beüzemelt, kipróbált nyomtatóra
 • beépíthető készülékekre a beépítést követően
 • beüzemelt, kipróbált porszívóra
 • online áruhitellel vásárolt termékekre
 • villanófényes szőrtelenítő készülék vásárlása esetén
 • akkumulátorok vásárlása esetén
 • outlet termékkategóriába tartozó termék vásárlása esetén
 • online hitel igénybevételével vásárolt termék esetén

13.6. A 15-60. nap közötti elállás esetén a termék MMM -hez történő visszajuttatásának költsége egységesen, kis- és nagygép esetén is a Vásárlót terhelik.


14.§ Elállás következményei

14.1. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredően elhasznált, vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni. A 15-60. nap között az előbbiek szerinti értékcsökkentett állapotú áru megvásárlásától nem lehetséges elállni, erre kizárólag a 13.4. pontban rögzített állapotban lévő áru jogosít, amennyiben a 13.5. feltételek nem állnak fenn.


14.2. A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei. Amennyiben a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket a Media Markt Webáruház kifuvarozta a fogyasztónak, és az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza, a Media Markt Webáruház saját költségén visszafuvarozza a terméket, kivéve a 15-60. nap közötti elállás esetén (lásd 13.6. pont). Postai küldeményként a legfeljebb 30 kg súlyú, Illetve 3 méter volumetrikus méretet nem meghaladó termékek küldhetőek vissza.


14.3. A fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállásra vonatkozó jognyilatkozatának tudomásulvételétől számított 14 napon belül fizetjük vissza. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Media Markt Webáruház nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Media Markt Webáruház mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha Media Markt Webáruház kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszatérítés során a Media Markt Webáruház az eredeti ügylet során alkalmazott (fogyasztó által igénybe vett) fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Készpénzes vásárlás esetén a Media Markt Webáruház a visszatérítendő összeget postai úton fizeti meg a fogyasztó által megjelölt postacímre. Készpénz áruházban történő helybeni kifizetésére nincs lehetőség. A fogyasztó az előbbi esetben választhatja a banki átutalással történő visszatérítést is, amennyiben ehhez megadja azt a számlaszámot, amelyre az utalást teljesíteni kéri.


14.4. A vonatkozó postai díjakról további információkat talál a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett www.posta.hu weboldalon.


14.5. Amennyiben a szerződéshez a fogyasztó kölcsönszerződést is kötött, és él az elállási jogával, ez a kölcsönszerződést is megszünteti.


14.6. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot


 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Media Markt Webáruház a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Media Markt Online által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • fuvarozás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Media Markt Webáruház a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

A fentiekben meghatározott jogokon túl a fogyasztónak lehetősége van arra, hogy személyesen nyilvánítsa ki egy rendeléstől való elállását és bármely magyarországi Media Markt áruházban az elállásra vonatkozó határidőn belül.


15.§ Digitális értékesítés

15.1. A Media Markt Webáruház digitális tartalmakat (szoftver, filmművészeti alkotás stb., továbbiakban: „digitális tartalom”) is értékesít. Ezen értékesítési forma során semmilyen kézzelfogható, fizikailag is létező dolog, például adathordozó, nyomtatott kézikönyv, tok stb. nem kerül a Vásárló részére megküldésre. Ilyen esetekben a Vásárló egy egyedi letöltő kódot kap e-mailben a vásárlási folyamat végén, aminek a segítségével az e-mail-ben található linkre kattintva töltheti le a megvásárolt digitális tartalmat az internetről, illetőleg a kiadó honlapjáról, majd a digitális tartalomtól függően aktiválnia kell azt.


15.1.1. A Media Markt Webáruház felhívja a kedves Vásárlók figyelmét, hogy egyes megvásárolt szoftverek tekintetében azok gyártói a szoftver és az általa nyújtott esetleges szolgáltatások fejlesztése, biztonságos használatának megőrzése, illetve naprakészen tartása érdekében rendszeresen frissítéseket bocsátanak ki, amelyek rendszeres letöltése és telepítése a Vásárló érdeke és felelőssége. A Media Markt nem vállal felelősséget a szoftverekhez kapcsolódó gyártói frissítések Vásárlók által történő telepítésének elmulasztásából eredő károkért.


15.1.2. A Media Markt által értékesített szoftverek gyártói frissítéseiről a szoftver maga egyedileg tájékoztatja az azt használó személyt. E körben felhívjuk a kedves Vásárlók figyelmét, hogy a szoftverfrissítések telepítéséhez rendszerint internetkapcsolatra, valamint az automatikus frissítések engedélyezésére vagy az egyes frissítések manuális telepítésére, illetve a gyártó által a termékhez mellékelt elektronikus tájékoztatóban szereplő egyéb teendők megtételére van vagy lehet szükség. A Media Markt kéri Vásárlóit, hogy a szoftverek naprakészségének megőrzésére vonatkozóan olvassák el a gyártó által a termékhez mellékelt elektronikus tájékoztatót, látogassanak fel a gyártó weboldalára vagy érdeklődjenek a gyártó által közzétett elérhetőségeken.


15.1.3. A 15.1.1 – 15.1.2. pontban foglalt tájékoztatás a Media Markt Webáruházban értékesített, digitális elemet tartalmazó termékeken futó szoftverekre (pl. okostelefonon, tableten, okosórán, navigációs eszközön, laptopon stb. futó alkalmazások) is érvényes. Digitális elemet tartalmazó terméknek minősül valamennyi, a Media Markt Webáruházban értékesített olyan ingó dolog, amely digitális tartalmat, digitális szolgáltatást foglal magában, vagy amely a digitális tartalommal vagy szolgáltatással oly módon van összekapcsolva, hogy a dolog e digitális tartalom/szolgáltatás nélkül nem tudná ellátni funkcióját.


A Vásárló a fizetési módokról a http://www.mediamarkt.hu/hu/shop/informaciok.html oldalon „Fizetési lehetőségek” fejezetcím alatt tájékozódhat.


15.2. A digitális tartalomhoz tartozó letöltő kód a vételár jóváírása után általában néhány órán belül, várhatóan még a megrendelés napján kiküldésre kerül a Vásárló által a megrendelés alkalmával megadott email címére.


A Media Markt Webáruházat üzemeltető MMM a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja a felelősségét a Vásárló által tévesen/hibásan stb. megadott e-mail címre történő kódkiküldés esetén. Azaz amennyiben a Vásárlónak felróható módon nem megfelelő elektronikus címre kerül a megvásárolt letöltő kód kiküldésre, úgy a Vásárló sem a vételár visszatérítését, sem pedig újabb letöltő kód Media Markt Webáruháztól való követelésére nem jogosult.


A Media Markt Webáruház felhívja a kedves Vásárlók figyelmét arra is, hogy digitális tartalom vásárlásra esetén a letöltő kód ellenértékének Media Markt offline áruházakban történő kifizetésére vagy a letöltő kód átvételére nincsen lehetőség.


A Vásárló a digitális tartalom ellenértéke vonatkozásában kizárólag elektronikus számlát (e-számla) kap. A számla a hatályos jogszabályoknak megfelelő, hitelesített tanúsítvánnyal ellátott elektronikus aláírást és időbélyeget tartalmaz.


15.3. Digitális tartalom vásárlása esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-ában meghatározott elállási jogát (lásd 29.§ (1) bekezdés, m) pont) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Media Markt a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti elállási jogát.


15.4. Media Markt Webáruházat üzemeltető MMM felhívja a Vásárlók szíves figyelmét, hogy a bankkártya kibocsátó pénzügyi partnerek tájékoztatása szerint számos esetben előfordult a múltban eltulajdonított, hamisított stb. bankkártyával való visszaélés. Ezért MMM mind saját, mind pedig a Vásárlók védelme érdekében fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a pénzügyi partner a fizetési tranzakció végrehajtásakor visszaélés gyanújára okot adó körülményt észlel, illetve arról szerez tudomást a kártyakibocsátó társaságtól és erről az MMM -t tájékoztatja, úgy MMM a szerződés teljesítését az eset körülményeinek kivizsgálásáig és a pénzügyi partner újabb tájékoztatásáig felfüggessze. Természetesen ebben az esetben MMM elektronikus üzenet formájában tájékoztatást küld a Vásárló által megadott e-mail címre és a tőle elvárható módon törekszik az eset körülményeinek felderítésében és kivizsgálásában a pénzügyi partnerekkel, illetve bűnüldöző hatóságokkal együttműködni.


15.5. A fogyasztó bizonyos DJI márkájú termékekhez (pl.: Osmo, Ronin, Mavic mini, Mavic Air 2) plasztik kártyán elhelyezett kód aktiválásával elérhető garancia kiterjesztés szolgáltatást, úgynevezett DJI Care refresh, extra garanciát vásárolhat. Ez egy olyan szolgáltatás, amely a fogyasztó által vásárolt, DJI márkájú termék károsodása esetén vehető igénybe. A DJI Care Refresh 12 hónapig érvényes, és két cserét kínál felár ellenében, ha a termék normális használat közben véletlenül károsodik. Minden alkalommal, amikor csere igényét a fogyasztó érvényesíti, egy új vagy az újjal megegyező minőségű és teljesítményű egységet kap. A DJI Care Refresh vásárlása esetén a vételár kiegyenlítése után plasztik kártya kerül postázásra a fogyasztó által megadott címre. A fogyasztó a kártyán található réteg lekaparásával fedheti fel a DJI Care Refresh szolgáltatás aktiválásához szükséges kódot, mely a DJI oldalán, a következő linken aktiválható: https://repair.dji.com/repair/index?site=brandsite&from=nav A link a DJI Care refresh adatlapján is feltüntetésre kerül. A plasztik kártya esetén az elállás szabályai a következők:


 • amennyiben a megvásárolt, eredeti kártyán található és a kódot elfedő réteg sértetlen, azaz nem kerül lekaparásra a kód felfedése érdekében, a kártyával kapcsolatban a 12. pontban leírtak szerint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében a termék átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolható az elállás
 • amennyiben a megvásárolt, eredeti kártyán található és a kódot elfedő réteg lekaparásra került, így a kártyán akár részben vagy egészben láthatóvá vált a kártyán található kód, mellyel az extra garancia érvényesítése lehetségessé válik, a fogyasztó nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-ában meghatározott elállási jogát.


16.§ Fizikai játék szoftver vásárlása

16.1. A Media Markt úgynevezett fizikai szoftvereket is értékesít a 15.§ pontban foglalt digitális tartalmak mellett. Fizikai szoftver alatt értjük azon játék szoftvereket, melyekhez a játék tokjában/dobozában, papír alapon található letöltőkód vagy CD lemez segítségével lehet hozzáférni. A digitális tartalmaktól az különbözteti meg, hogy fizikai szoftver értékesítése esetén kézzelfogható, fizikailag is létező dolog – így a szoftver tokja/doboza és a benne lévő letöltőkód vagy CD lemez – kerül a Vásárló részére megküldésre.


A Media Markt Webáruház a fizikai játék szoftverek esetén is felhívja a kedves Vásárlók figyelmét a gyártói szoftverfrissítések telepítésének fontosságára. A frissítésre vonatkozó tájékoztatásról bővebben a 15.1.1 – 15.1.3. alpontokban olvashatnak.


16.2. Fizikai szoftver vásárlása esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-ában meghatározott elállási jogát (lásd 29.§ (1) bekezdés i) pont), ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.


17.§ Digitális formában kibocsátott Media Markt ajándékkártya értékesítése

17.1. A Media Markt Webáruházat üzemeltető MMM lehetőséget biztosít digitális formában kibocsátott Media Markt Ajándékkártya (a továbbiakban: Online Ajándékkártya) online megvásárlására.


17.2. Az Online Ajándékkártya az Áfa törvény 259.§ 24/A pontja értelmébentöbbcélú utalványnak minősül. Az utalvány olyan eszköz, amelyet termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás ellenértékeként, illetve részellenértékeként kell elfogadni, és amely esetében magán az eszközön vagy a kapcsolódó dokumentációban - ideértve az eszköz általános szerződési feltételeit is - fel van tüntetve a beszerezhető termékeknek, igénybe vehető szolgáltatásoknak vagy azok lehetséges értékesítőinek, szolgáltatóinak a megnevezése.


Az Online Ajándékkártya a Media Markt Webáruház által forgalmazott, különböző ÁFA kulcsú termékek ellenértékének kiegyenlítésére használható fel. Ezek az alábbiak: Elektromos háztartási készülékek, valamint információs, híradás-technikai készülékek és ezek kiegészítői, tartozékai, bútor, világítási eszközök, valamint kulturális, szabadidős cikkek, illetve ezek házhoz szállítása. Ajándékkártyával webáruházunkban újabb ajándékkártya vásárlása nem lehetséges.


Az Online Ajándékkártya beváltható a Media Markt Webáruházat üzemeltető MMM -nél és a 3. számú mellékletben felsorolt Media Markt offline áruházakban.


Az Online Ajándékkártya a kibocsátástól számított 5 évig váltható be.


17.3. Az Online Ajándékkártya vételára kizárólag előre fizetéssel (bankkártya) egyenlíthető ki. A vásárlás regisztrációhoz nem kötött.


17.4 A Media Markt Webáruházat üzemeltető MMM a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja a felelősségét a Vásárló által tévesen/hibásan stb. megadott telefonszámra/e-mail címre történő kiküldés esetén. Azaz amennyiben a Vásárlónak felróható módon nem megfelelő telefonszámra/elektronikus címre kerül a megvásárolt online Ajándékkártya kiküldésre, úgy a Vásárló sem a vételár visszatérítését, sem pedig újabb Online Ajándékkártya Media Markt Webáruháztól való követelésére nem jogosult.17.5. Egyszerre 1 db ajándékkártya vásárolható, 1.000 Ft – 100.000 Ft közötti összegben.
17.6. Ezen értékesítési forma során fizikai ajándékkártya nem kerül a Vásárló részére megküldésre. Az Online Ajándékkártya vásárlás esetén a Vásárló két opció közül választhat:


 • mobil Online Ajándékkártya esetén a Vásárló az általa megadott telefonszámra egy egyedi linket kap sms-ben, melyre kattintva a telefonkészülék képernyőjén megjelenik az ajándékkártya, amit a Media Markt Webáruházban és a 3. számú mellékletben felsorolt Media Markt offline áruházakban is fel tud használni
 • otthon nyomtatható Online Ajándékkártya esetén a Vásárló az általa megadott email címre küldött email csatolmányaként pdf formátumban kapja meg az ajándékkártyát, melyet a Media Markt Webáruházban és a 3. számú mellékletben felsorolt Media Markt offline áruházakban is fel tud használni

17.7. A Vásárló által választott kiküldési mód függvényében az Online Ajándékkártyát tartalmazó sms vagy e-mail a vételár MMM bankszámláján történő jóváírás után általában néhány percen belül kiküldésre kerül a Vásárló által a megrendelés alkalmával megadott telefonszámra vagy email címre.


17.8. A Vásárló az Online Ajándékkártya ellenértéke vonatkozásában kizárólag elektronikus formában kibocsátott számviteli bizonylatot kap.17.9.A Media Markt Webáruház felhívja a kedves Vásárlók figyelmét arra is, hogy Online Ajándékkártya vásárlásra esetén az Ajándékkártyára feltöltött összeg Media Markt offline áruházakban történő kifizetésére vagy az Ajándékkártya átvételére nincsen lehetőség.


17.10. Online Ajándékkártya (azaz digitális tartalom) vásárlása esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-ában meghatározott elállási jogát (lásd 29.§ (1) bekezdés) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Media Markt a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti elállási jogát.


17.11. Media Markt Webáruházat üzemeltető MMM felhívja a Vásárlók szíves figyelmét, hogy a bankkártya kibocsátó pénzügyi partnerek tájékoztatása szerint számos esetben előfordult a múltban eltulajdonított, hamisított stb. bankkártyával való visszaélés. Ezért MMM mind saját, mind pedig a Vásárlók védelme érdekében fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a pénzügyi partner a fizetési tranzakció végrehajtásakor visszaélés gyanújára okot adó körülményt észlel, illetve arról szerez tudomást a kártyakibocsátó társaságtól és erről az MMM -t tájékoztatja, úgy MMM a szerződés teljesítését az eset körülményeinek kivizsgálásáig és a pénzügyi partner újabb tájékoztatásáig felfüggessze. Természetesen ebben az esetben MMM elektronikus üzenet formájában tájékoztatást küld a Vásárló által megadott e-mail címre és a tőle elvárható módon törekszik az eset körülményeinek felderítésében és kivizsgálásában a pénzügyi partnerekkel, illetve bűnüldöző hatóságokkal együttműködni.


17.12. A visszaélés gyanús esetekben a Media Markt Webáruházat üzemeltető MMM a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja felelősségét - különösen, de nem kizárólagosan - a szerződésszegésre (nem teljesítés, késedelmes teljesítés stb.) alapított vásárlói igények vonatkozásában.

18.§ „OUTLET” termékek értékesítése

18.1. A Media Markt Webáruházat üzemeltető MMM az úgynevezett „outlet” termékkategória alatt használt termékeket kínál megvételre. A használt termék fogalma alatt az MMM többek között a csomagolássérült, esztétikai sérült, beüzemelt, kipróbált, elállás keretében visszaküldött stb. termékeket érti.


18.2. MMM felhívja a Vásárlók szíves figyelmét arra, hogy az oulet termék adatlapján a termékről készült részletes fotódokumentáció és a termék outlet besorolását alátámasztó részletes leírás közzététele útján ad a termék állapotáról tájékoztatást. MMM törekszik arra, hogy az outlet termék vonatkozásában a lehető legteljesebb tájékoztatást adja, azonban a legnagyobb körültekintés mellett is előfordulhat elírás, esetleg hiányos tájékoztatás.


18.3. MMM nyomatékosan felhívja a Vásárlók szíves figyelmét arra, hogy az outlet termékkategóriába tartozó termékek jellegüknél fogva rendkívül korlátozott mennyiségben (jellemzően 1 darab) állnak rendelkezésre. A termék adatlapján feltüntetett darabszámon felül az outlet termék nem elérhető, arra megrendelés, vételi ajánlat érvényesen nem tehető.


18.4. MMM az outlet termékeket az alábbi alkategóriákba sorolja be attól függően, hogy a termék, és/vagy annak csomagolása milyen műszaki, esztétikai stb. állapotban van. MMM fenntartja a jogot, hogy az alkategóriákat egyoldalú döntése alapján bármikor módosítsa, kiegészítse vagy meglévő alkategóriákat másikkal vonjon össze, illetve szüntessen meg.


Kategória azonosító kód


„Outlet” termékkategória


Megjegyzés


1.A


Csomagolássérült: új termék, de a csomagolása sérült vagy hiányos vagy teljes mértékben hiányzik


A csomagolás bármilyen jellegű hiánya vagy sérülése a termék működését nem befolyásolja, a termék új.1.B


Csomagolássérült használt termék: üzembehelyezett termék és csomagolása sérült vagy hiányos vagy teljes mértékben hiányzik


A csomagolás bármilyen jellegű hiánya vagy sérülése a termék működését nem befolyásolja, a termékek újszerű állapotúak vagy már kipróbáltak, üzembe helyezettek, de 60 napot meghaladóan nem kerültek használatra.


2.A


Esztétikai sérült, új termék: karc, horpadás található a termék felületén, a termék nem került üzembehelyezésre


Azon termékek, amelyek külső burkolatán kisebb-nagyobb esztétikai sérülés, karc, benyomódás, színeződés stb. látható. Az esztétikai sérülés a termék rendeltetésszerű használatát, működését nem befolyásolja. A termék új.2.B


Esztétikai sérült, használt termék: karc, horpadás található a termék felületén, a termék üzembehelyezésre került, kipróbált


Azon termékek, amelyek külső burkolatán kisebb-nagyobb esztétikai sérülés, karc, benyomódás, színeződés stb. látható. Az esztétikai sérülés a termék rendeltetésszerű használatát, működését nem befolyásolja. A termékek újszerű állapottal rendelkeznek vagy már kipróbáltak, üzembe helyezettek, de 60 napot meghaladóan nem kerültek használatra.3.A


Tartozékhiányos, új termék: a termék tartozék nélkül értékesíthető, nem került üzembehelyezésre


A termék új. A terméknek olyan tartozéka hiányzik, ami a termék rendeltetésszerű használatát, működését nem befolyásolja.


3.B


Tartozékhiányos, használt termék: a termék tartozék nélkül értékesíthető, üzembehelyezésre került / kipróbált


A termék használt. A terméknek olyan tartozéka hiányzik, ami a termék rendeltetésszerű használatát, működését nem befolyásolja.


4.


Használt termék: a termék huzamosabb ideig használatban volt (a használat max időtartama legfeljebb 60 nap)


Használt termékek azon termékek, amelyek tartós használatból kerültek visszavételre, üzemidővel rendelkeznek, nem csak kipróbálás céljából kerültek beüzemelésre.


5.


Refurbished termék: a terméket a Vásárló visszaküldte (üzembe helyezett, kipróbált, használt termék), a szerviz hibát nem talált, szoftverfrissített termék (pl. TV, tablet, navigáció, telefon stb.)


Gyártó által felújított termék.


18.5. Bizonyos típusú outlet termékeket (Tablet, notebook, asztali számítógép, mobiltelefon, fényképezőgép) az MMM szerződéses partnere átvizsgál. Ennek keretében a gyári beállítások visszaállításra kerülnek és az átvizsgálásról, illetőleg a termék hibamentes állapotáról igazolást állít ki.


18.6. Outlet termékkategóriába tartozó termékekre vonatkozó jótállás / kellékszavatosság


Az adott outlet termék termékoldalán a Vásárló tájékoztatást kap arról, hogy az általános szabályokhoz képest milyen speciális jótállási / kellékszavatossági jogok illetik meg.


Kategória azonosító kód


„Outlet” termékkategória


Jótállás / Kellékszavatosság


1.A


Csomagolássérült: új termék, de a csomagolása sérült vagy hiányos vagy teljes mértékben hiányzik


1 év jótállás érvényes rá


24 hónap kellékszavatosság érvényes rá


1.B


Csomagolássérült használt termék: üzembehelyezett termék és csomagolása sérült vagy hiányos vagy teljes mértékben hiányzik


jótállás nem érvényes rá


18 hónap kellékszavatosság érvényes rá


2.A


Esztétikai sérült, új termék: karc, horpadás található a termék felületén, a termék nem került üzembehelyezésre


1 év jótállás érvényes rá


24 hónap kellékszavatosság érvényes rá


2.B


Esztétikai sérült, használt termék: karc, horpadás található a termék felületén, a termék üzembehelyezésre került, kipróbált


jótállás nem érvényes rá


18 hónap kellékszavatosság érvényes rá


3.A


Tartozékhiányos, új termék: a termék tartozék nélkül értékesíthető, nem került üzembehelyezésre


1 év jótállás érvényes rá


24 hónap kellékszavatosság érvényes rá


3.B


Tartozékhiányos, használt termék: a termék tartozék nélkül értékesíthető, üzembehelyezésre került / kipróbált


jótállás nem érvényes rá


18 hónap kellékszavatosság érvényes rá


4.


Használt termék: a termék huzamosabb ideig használatban volt (a használat max időtartama legfeljebb 60 nap)


jótállás nem érvényes


12 hónap kellékszavatosság érvényes rá


5.


Refurbished termék: a terméket a Vásárló visszaküldte (üzembe helyezett, kipróbált, használt termék), a szerviz hibát nem talált, szoftverfrissített termék (pl. TV, tablet, navigáció, telefon stb.)


gyártó által vállalt egyedi jótállás


18.7. Az outlet termékre nem érvényes az MMM által vállalt - a vásárlástól számított 15. és 60. nap közé eső - önkéntes elállási jog.


18.8. Az outlet termékekre nem köthető Garancia + szolgáltatás.


18.9. Outlet termék vásárlása esetén a 10.9 pontban kifejtett online áruhitel fizetési mód nem választható


19.§ Felelősség

19.1. A Media Markt Webáruház részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.


19.2. A MMM /Media Markt Webáruházat semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.


19.3. A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, és természetesen haladéktalanul pótoljuk.


19.4. A MMM /Media Markt Webáruház minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, MMM /Media Markt Webáruház a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.


19.5. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a MMM /Media Markt Webáruház nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.


19.6. A MMM /Media Markt Webáruház a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a www.mediamarkt.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.


19.7. A Vásárló a Media Markt Online honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a MMM/Media Markt Webáruház nem vállal felelősséget a használat során az MMM érdekkörén kívül felmerülő, a szerződéskötéskor előre nem látható és el nem hárítható vagyoni és nem vagyoni károkért.


20.§ Jótállás

20.1. Az MMM -t termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.


20.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést az MMM vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.


Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy az adott termékre irányadó kötelező jótállási idő 2021. január 1. napjától kezdődően a termék bruttó fogyasztói árától függően sávosan változik, azaz a jótállási idő az alábbiak szerint alakul a jogszabály által előírt ársávok mentén:


 • A 250.000 forint eladási ár felett 3 év kötelező jótállást határoz meg a szabályozás (250.001 Ft-tól felfelé).
 • A 100.000 forintot meghaladó, de maximum 250.000 forint eladási ár esetén 2 év a kötelező jótállás időtartama (100.001 Ft - 250.000 Ft-ig).
 • A 10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év a kötelező jótállás időtartama (10.000 Ft - 100.000 Ft-ig).
 • A 10.000 forintot el nem érő bruttó fogyasztási árú fogyasztási cikkre nem vonatkozik jótállási kötelezettség.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát


 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az MMM, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutatóhibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó:


 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az MMM -nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • ha az MMM a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az MMM köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. MMM -nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze, azonban előfordulhat, hogy minden törekvése ellenére a 15 napos határidőt nem tudja tartani.


A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.


A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.


20.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az MMM-t terhelik.


20.4. MMM jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.


20.5. A fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.


20.6. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.


20.7. Media Markt jótállási jegy: A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső termékek mellé az MMM által kiállított jótállási jegyet adunk, amely megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak. A jótállási jegyet bizonyos termékcsoportok esetén papír alapon mellékeljük a megvásárolt termékhez, más esetekben - főleg nagyháztartási és beépíthető termékek esetén – a papír alapú jótállási jegy helyett annak pdf file formátumban elmentett változatát mellékeljük e-mailben. Ezen pdf. formátumú jótállási jegyet a vásárlást követő 4. e-mailben küldjük el a Vásárlónak, közvetlenül azt követően, hogy a Vásárlót értesítjük a megrendelt termék logisztikai partnernek történő átadásáról. A pdf. formátumú jótállási jegy nyomtatható.


Kérjük, hogy a termék mellett található gyártói és az MMM által kiállított akár papír alapú, akár pdf. formátumú jótállási jegyet, továbbá az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számla, nyugta) együtt őrizze meg. Az MMM által kiállított jótállási jeggyel a garanciális igények (jótállás, kellékszavatosság) teljeskörűen érvényesíthetők mind a gyártó szervizpartnereken, mind a Media Markt offline áruházak vevőszolgálatain keresztül. A pdf. formátumú jótállási jegy kinyomtatása szükséges az jótállási igény érvényesítése előtt. Természetesen a pdf formátumú jótállási jegyet vásárlói kérésére a felkeresett Media Markt Áruház is kinyomtatja.


21.§ Kellékszavatosság

21.1. A fogyasztónak minősülő Vásárló az MMM hibás teljesítése esetén az MMM -val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíteni már nem tudja.


21.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.


21.3. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az MMM számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az MMM költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Felhívjuk a figyelmet, hogy természetes személy fogyasztó által kötött szerződés esetén a fogyasztó a kellékszavatossági jogai keretében a hibát maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki! Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


21.4. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az MMM adott okot.


21.5. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az MMM -vel.


21.6. A Vásárló közvetlenül az MMM -vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


21.7. A szerződés teljesítésétől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló igazolja, hogy a terméket az MMM-tól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben MMM csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben MMM bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


21.8. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.


22.§ Termékfelelősség

22.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 21. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékfelelősségi/termékszavatossági igényt érvényesíthet.


22.2. A fogyasztónak minősülő Vásárlótazonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztónak minősülő Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.


22.3. Termékszavatossági igényként a fogyasztónak minősülő Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló kell bizonyítania.


22.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


22.5. Termékszavatossági igényét a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A fogyasztónak minősülő Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.


22.6. A fogyasztónak minősülő Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.


22.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.


22.8. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:


 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

22.9. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


23.§ Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

23.1. A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény nyitva álló időszakban akár a Media Markt Webáruházon keresztül, akár bármely magyarországi Media Markt áruházban érvényesíthető.


23.2. Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a Vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.


23.3. Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.


23.4. A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról részletes információt a jelen ÁSZF 18-20. pontjaiban és 2. sz. mellékletben talál.


24.§ A Media Markt Webáruház célja, felelősség korlátozása, szerzői jog

A Media Markt Webáruház célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél megjelenített képek, illetve színek a gyártó/forgalmazó által biztosított hivatalos illusztrációk, ezért azok a valóságtól nem lényeges tulajdonságaikban eltérhetnek. MMM az elvárható gondossággal kezeli a gyártó/forgalmazó által rendelkezésre bocsátott termékinformációkat, a weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak.


A termékekről feltüntetett dobozképek tájékoztató jellegűek, jellemzően megegyeznek azzal, amelyet Vásárló ténylegesen kézhez is kap, de nem lényeges tulajdonságokra vonatkozó eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban felelősséget nem vállalunk (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal/paraméterekkel, de eltérő színű, formájú stb. borítóban kapható, mint ami a képen szerepel).


A termékekről feltüntetett dobozképek tájékoztató jellegűek, jellemzően megegyeznek azzal, amelyet Vásárló ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban felelősséget szintén nem vállalunk (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal/paraméterekkel, de eltérő borítóban kapható, mint ami a képen szerepel).


A Media Markt Webáruházban való vásárlás feltételezi Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet használata során felmerülő hibákra.


MMM semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:


 • Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a Media Markt Webáruház használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért
 • Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail fogyasztó/látogató érdekkörében történt elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért
 • Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért
 • Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.

MMM nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a Media Markt Webáruházhoz való csatlakozás vagy használat során a fogyasztó/látogató érdekkörében, illetőleg a fogyasztó mulasztásából eredően következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.


MMM semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan érdekkörén kívül bekövetkező, a szerződés megkötésekor előre nem látható eseménnyel kapcsolatban, amelyet nem képes azonnal elhárítani


MMM előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a Media Markt Webáruházban való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. Vásárló teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.


A Media Markt Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Minden nem fenti kategóriába eső grafika, elrendezés vagy szöveges ill. adat tartalom joga MMM tulajdona. A Media Markt Webáruház oldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.


MMM-n kívül a Media Markt Webáruházra mutató linket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az nem keltheti azt a benyomást, hogy a Media Markt Webáruház vagy MMM javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt Media Markt Webáruházról, valamint a Media Markt Webáruház és a linkelő honlap között fennálló jogviszonyról. A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén MMM jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.


MMM fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a mediamarkt.hudomain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.


Tilos minden olyan tevékenység, amely MMM adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos MMM által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével MMM adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.


25.§ Fogyasztói jog- és igényérvényesítés

25.1. Panasztétel az MMM-nál:

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését vagy ennek veszélyét észleli, illetve egyéb okból kifogásolja az MMM rendelésével, vásárlásával, jótállási, kellékszavatossági vagy bármilyen egyéb igényével kapcsolatos eljárását, úgy panaszával a Media Markt ügyfélszolgálatához fordulhat az alábbi elérhetőségeken:


Telefon: +36 1 358 6600
Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás:
Hétfőtől szombatig: 8:00 - 21:00
Vasárnap: 8:00 - 20:00
December 24-én és 31-én: 8:00 - 14:00
Ünnepnapokon nem elérhető!
E-mail: [email protected]


A Vásárló a panaszát az előbbieken túl személyesen is jogosult bejelenteni bármely magyarországi Media Markt áruházban.


MMM a bejelentett szóbeli panaszt haladéktalanul megvizsgálja, és – amennyiben lehetséges – intézkedik annak orvoslása érdekében; amennyiben a panasz azonnal nem intézhető el, vagy ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy MMM a fogyasztói panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelően 3 évig őriz meg, és annak egy példányát a fogyasztónak átadja. MMM az írásbeli panaszt legkésőbb 30 napon belül írásban, érdemben megválaszolja, a panaszt elutasító döntését írásban indokolja.


25.2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz is fordulhatnak. A kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek honlapon.


25.3. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU


Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárlók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.


Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztónak minősülő Vásárló beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.


Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.


25.4. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.


Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.


A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a Békéltető Testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki


Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.


Elérhetőségei:​


Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím:[email protected]
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186


A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek


A Szolgáltatót a Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.


25.5. Bírósági eljárás kezdeményezése

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.


26.§ Adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás, mint közszolgáltatás / kereskedői kötelezettségek

26.1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: NMHH) – 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi kötelezettségének megfelelően – 2021. december 1. napjától kezdődően az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét biztosító alkalmazás térítésmentes használatát biztosítja az NMHH hivatalos honlapjáról elérhető törlőportálon keresztül a tartós adathordozó eszközt vásárló fogyasztók részére (közszolgáltatás). A közszolgáltatásról további információ az NMHH alábbi linken elérhető oldalán érhető el: https://nmhh.hu/veglegestorles


26.2. A közszolgáltatás igénybevételére az a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja szerinti végső felhasználó természetes vagy jogi személy jogosult, aki a hivatkozott rendelet szerinti tartós adathordozót vásárol. Az adattörlő alkalmazás a kereskedő által a tartós adathordozó megvásárlásakor adott adattörlő kód beírásával használható. Az adattörlő kód egy kriptográfiai úton generált alfanumerikus karaktersorozat, amely az adattörlő alkalmazás fogyasztó által letölthető szoftver (adattörlő alkalmazás) komponensének az egyszeri aktiválásához szükséges.


26.3. Tartós adathordozónak minősül a címkén megjelölt internetes oldalon közzétett, elektronikus adatok tárolását és felülírását támogató, számítógéphez fizikailag csatlakoztatható informatikai eszközök köre.


Az NMHH a tartós adathordozók körét az alábbi weboldalon tette közzé: https://nmhh.hu/veglegestorles/tartos_adathordozok


26.4. Az adattörlő alkalmazás a tartós adathordozó eszközök – például mobiltelefonok és laptopok – széles körénél teszi lehetővé az eszközön tárolt adatok teljes körű, visszaállíthatatlan törlését. MediaMarkt, mint kereskedő az adattörlő alkalmazás egyszeri használatát lehetővé tevő, szigorú számadású adattörlő kódot a tartós adathordozó eszközt vásárló fogyasztó számára ingyenesen biztosítja. Egy adattörlő kód egyetlen tartós adathordozó eszköz adatainak egyszeri törlésére biztosít lehetőséget.


26.5. A Media Markt Webáruház az adattörlő kódot a tartós adathordozó vásárlásának megtörténtét igazoló számviteli bizonylaton rögzíti. A rendelés során a MediaMarkt Webáruház egy tranzakciós elektronikus levelet küldi ki a 26.2. pontban írtaknak megfelelő Vásárló, rendelés során megadott e-mail címére. A levél tartalmazza a megrendelt tartós adathordozó egyedi cikkszámát, annak megnevezését, valamint az adattörlő kódot.


26.6. A Media Markt Webáruház kizárólag az adattörlő kód fogyasztó részére történő átadására köteles, azt meghaladóan semmilyen felelősség – így különösen, de nem kizárólagosan az adattörlő alkalmazás működéséért – nem terheli. Az adattörlő kód önállóan nem forgalomképes. A adattörlő kód átvételét követően a fogyasztó köteles azt megőrizni, illetve rendeltetésszerűen, a jogszabályokkal összhangban jogosult felhasználni. Az átadást követően elveszett, felhasznált, az átadást követően sérült stb. adattörlő kód pótlása a Media Markt Webáruháztól nem kérhető.


26.7. Felhívjuk a szíves figyelmet arra, hogy a jótállási vagy szavatossági jogok vagy elállás gyakorlása esetén a Media Markt Webáruház, mint kereskedő a fogyasztó részére rendelkezésre bocsátott kódot nem köteles visszavenni.


27.§ Záró rendelkezések

27.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel


 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet,
 • a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint
 • a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.


27.2. Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Media Markt Webáruház cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.


27.3. A mediamarkt.hu honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja az MMM vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. MMM fenntart magának minden jogot a Media Markt Webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Media Markt Webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az MMM írásos hozzájárulása nélkül. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat megismerés céljából történő letöltése.


27.4. ÁSZF egyoldalú módosítása


MMM jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. MMM fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Media Markt Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül.


Media Markt Magyarország Kft.

Mellékletek:


1. számú melléklet: elállási nyilatkozatminta

2. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

3. számú melléklet: Media Markt offline áruházak adatai


1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Media Markt Magyarország Kft. 1239 Európa utca 9-11. BILK J/1. épület,


e-mail: [email protected]

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Rendelés egyedi azonosító száma:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:

Alulírott fogyasztónak minősülő Vásárló tudomásul veszem és elfogadom, hogy az elállási nyilatkozat kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül az MMM visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve


 • a termék MMM részére történő visszaküldéséért fizetett költséget,
 • azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló az MMM által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, valamint
 • a Vásárló nem magyarországi banknál vezetett bankszámlájára történő vételár visszautalással felmerülő tranzakciós stb. költséget vagy banki készpénzbefizetés költségét.

A fogyasztónak minősülő Vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt,………………………………..
2. melléklet
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Media Markt Magyarország Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Media Markt Magyarország Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Egyes termékre vonatkozóan hibás teljesítés esetén szerződés, vagy jogszabály alapján a Media Markt Magyarország Kft. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
3. számú melléklet


Media Markt Arena telephely
Áruház-igazgató: Szánthó Balázs
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 9.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Árkád telephely
Áruház-igazgató: Szánthó Balázs
Cím: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Békéscsaba telephely
Áruház-igazgató: Gyökös Attila
Cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Budaörs telephely
Áruház-igazgató: Lamperth András
Cím: 2040 Budaörs,Petőfi Sándor u. 64.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Debrecen telephely
Áruház-igazgató: Bednár József Zoltán
Cím: 4024 Debrecen,Csapó u. 30.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Duna telephely
Áruház-igazgató: Rákhel Norbert
Cím: 1138 Budapest,Váci út 178.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Győr telephely
Áruház-igazgató: Balogh Péter Barnabás
Cím: 9027 Győr,Budai út. 1
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Kecskemét telephely
Áruház-igazgató: Auxi József
Cím: 6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 2.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Kispest telephely
Áruház-igazgató: Kabács Gábor János
Cím: 1191 Budapest, Üllői út 201-231.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Buda telephely
Áruház-igazgató: Mihók György
Cím: 1024 Budapest, Lövőház út 2-4.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Soroksár telephely
Áruház-igazgató: Kabács Gábor János
Cím: 1239 Budapest, Bevásárló utca 4.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Miskolc telephely
Áruház-igazgató: Nagy Roland
Cím: 3533 Miskolc,Király u. 1/A
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Nyíregyháza telephely
Áruház-igazgató: Nagy Roland
Cím: 4400 Nyíregyháza,László u. 12.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Pécs telephely
Áruház-igazgató: Iván László István
Cím: 7622 Pécs,Bajcsy-Zsilinszky u. 11.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Pólus telephely
Áruház-igazgató: Rákhel Norbert
Cím: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Stop Shop telephely
Áruház-igazgató: Mihók György
Cím: 1037 Budapest, Bécsi út 136.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Szeged telephely
Áruház-igazgató: Gyökös Attila
6724 Szeged, Londoni krt. 3.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Székesfehérvár telephely
Áruház-igazgató: Kovacsóczy Farkas
8000 Székesfehérvár, Palotai út 6.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Szolnok telephely
Áruház-igazgató: Auxi József
Cím: 5000 Szolnok, Felső Szandai rét 1.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Szombathely telephely
Áruház-igazgató: Horváth Róbert
Cím: 9700 Szombathely, Varasd u 1.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Westend telephely
Áruház-igazgató: Gugi Péter
Cím: 1062 Budapest,Váci út 1-3.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Zalaegerszeg telephely
Áruház-igazgató: Horváth Róbert
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 5-7.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Győr 2. telephely
Áruház-igazgató: Balogh Péter Barnabás
Cím: 9012 Győr, Királyszék utca 33.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Veszprém telephely
Üzletvezető: Szabó Balázs
Cím: 8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 3.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Baja telephely
Üzletvezető: Lovrity Péter
6500 Baja, Gránátos u. 11.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Pesti út telephely
Üzletvezető: Kurgyis Imre
1173 Budapest, Pesti út 5-7.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Dunaújváros telephely
Üzletvezető: Vida Attila
Cím: 2400 Dunaújváros, Aranyvölgyi út 6.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Esztergom telephely
Üzletvezető: Sok Imre
Cím: 2500 Esztergom, Mátyás király u. 30.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Kaposvár telephely
Üzletvezető: Csima Bálint
Cím: 7400 Kaposvár, Berzsenyi út 13.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Sopron telephely
Üzletvezető: Sztankó Tamás
Cím: 9400 Sopron, Ipar körút 30.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Szekszárd telephely
Üzletvezető: Farkas Renáta
Cím: 7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 40.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Tatabánya telephely
Üzletvezető: Tóth Lilla
Cím: 2800 Tatabánya, Bláthy Ottó u. 1.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Nagykanizsa telephely
Üzletvezető: Kálinger Zsolt
Cím: 8800 Nagykanizsa, Boszorkány u. 2.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Gyöngyös telephely
Üzletvezető: Mester Attila
Cím: 3200 Gyöngyös, Vásár u. 2.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Hódmezővásárhely telephely
Üzletvezető: Kis András
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17–19.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Dunakeszi telephely
Üzletvezető: Fribert Dávid
Cím: 2120, Dunakeszi, Fóti út 120.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]

Media Markt Gödöllő telephely
Üzletvezető: Saigi Tímea
Cím: 2100, Gödöllő, Thegze Lajos u. 2.
Telefon: +36 1 358 6600
E-mail cím: [email protected]